Badania psychologiczne

Najczęściej zadawane pytania dotyczące badań psychologicznych:

Na czym polegają badania psychologiczne i w jakim celu są stosowane?

Badania psychologiczne są formą uzupełniającą, pomocną w poznaniu człowieka.

Wykonywane są w określonym celu. Pomagają rozpoznać jakość różnych funkcji psychicznych. Uzyskane informacje mogą pomóc psychologowi we wskazaniu osobie najlepszych warunków dla jej optymalnego rozwoju, określić predyspozycje i ograniczenia.

Jak przebiegają badania psychologiczne?

Zawsze powinny być wykonywane przez dyplomowanego psychologa, z uwzględnieniem ściśle określonych procedur, z zachowaniem (określonej przez autorów narzędzia badawczego) instrukcji. Mogą mieć one m.in formę kwestionariusza lub być zbiorem różnych zadań do wykonania, jak ma to miejsce np. w badaniach psychologicznych dla kierowców, czy osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni.

Badania psychologiczne mogą być wykonywane zbiorowo lub indywidualnie.

Co może podlegać badaniu?

Określane zdolności i kompetencje osoby mogą dotyczyć:

  • predyspozycji zawodowych,
  • działania człowieka w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
  • atutów umysłu ludzkiego, (intelektu, procesów poznawczych),
  • sposobu przeżywania emocji,
  • nawiązywania i utrzymywania relacji interpersonalnych,
  • charakterystycznych mechanizmów osobowości.

Czego mogę się dowiedzieć dzięki badaniom psychologicznym?

Otrzymane wyniki są interpretowane przez psychologa na podstawie:

  • norm podanych dla określonego narzędzia,
  • wiedzy psychologicznej dotyczącej danej dziedziny,
  • informacji pochodzących z innych form poznania osoby.

Czy dowiem się, jakie są wyniki mojego badania?

Ostatecznie badania psychologiczne często przyjmują pisemną formę, np. opinii psychologicznej lub orzeczenia. Dzięki temu otrzymujesz informację zwrotną o tych obszarach, które były dla ciebie ważne. Dowiadujesz się, jak funkcjonują te elementy, które były przedmiotem badania. Zebrane wyniki zawsze należą do informacji poufnych i podlegają przepisom zawartym w ustawie o ochronie danych osobowych. Są one też utajnione ze względu na tajemnicę zawodową psychologa.