Diagnoza

DIAGNOZA – CZYLI „CO SIĘ ZE MNĄ DZIEJE?”

Jest to niezwykle ważny etap w podjęciu jakichkolwiek działań na rzecz m.in. samorozwoju. Diagnoza pomaga jasno określić rodzaj a także źródło problemów.
Odpowiednia diagnoza to pierwszy krok w stronę poprawy i rozwoju. Pomaga określić, jaki rodzaj pomocy będzie najskuteczniejszy.

CELEM DIAGNOZY JEST UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

  • Jakich trudności doświadcza człowiek przychodzący po pomoc?
  • Co jest przyczyną cierpienia?
  • Jakie działania należy podjąć, by poprawić sytuację i przywrócić najlepszy dla pacjenta stan?

JAK PRZEBIEGA DIAGNOZA?

Diagnoza wykonywana jest między innymi na podstawie wyników uzyskanych w badaniach psychologicznych. Często stanowi ona pisemną formę informacji wymaganej przez orzeczników, lekarzy i inne podmioty.

KTO POTRZEBUJE DIAGNOZY?

  • osoby, które potrzebują informacji o predyspozycjach zawodowych,
  • osoby pragnące zapoznać się z informacją o własnych cechach i możliwościach,
  • osoby, które pragną rozwijać i pomnażać wewnętrzne zasoby,
  • osoby, które chcą rozpoznać jakość różnych funkcji psychicznych,
  • osoby, które z różnych powodów chcą uzyskać informacje dotyczące jakości funkcji psychicznych np. kierunkowego leczenia.