Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna

to forma pomocy nastawiona na uzyskanie informacji nastawiona na rozwiązanie aktualnej trudności. Pomaga wskazać cechy trudności i dobrać konkretny zakres działań by zatrzymać powtarzające się problemy. Ukazanie zależności występowania trudności pomaga odnaleźć strefę własnego wpływu i podjąć konkretne zachowania. Osoba korzystająca z konsultacji ma możliwość poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej danego zagadnienia, co za tym idzie przy aktywnym wykorzystaniu własnych zasobów dobierać celnie działania nastawione na osiągniecie pożądanej zmiany.