Zajęcia tematyczne

SZKOLENIA I ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia tematyczne dostosowane do potrzeb grupy.Zajęcia takie mogą dotyczyć dziedzin, które wskaże zleceniodawca. Mogą one dotyczyć asertywności, zarządzania czasem i wielu innych dziedzin.
Przykładowa tematyka:

 • Porozumienie w zespole
 • Rozwiązywanie konfliktów (rodzaje konfliktów i strategie rozwiązywania)
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy
 • Psychologiczne aspekty zdrowych relacji – jak nie pozwolić na przekraczanie przestrzeni prywatnej w środowisku pracy
 • Trening umiejętności interpersonalnych – komunikacja i asertywność
 • Niebezpieczne zjawiska w miejscu pracy, jak rozpoznać i reagować
 • Autoprezentacja – wystąpienia publiczne, prezentacja osiągnięć
 • Zajęcia antystresowe

Trening antystresowy

Jak pokonać stres?
Wspólnie z psychologiem można znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • Jaki styl radzenia sobie ze stresem zazwyczaj uruchamiamy?
 • Jakie mamy własne zasoby do walki ze stresem?
 • Jakie zewnętrzne źródła pomocy można uaktywnić?
 • Które zachowania warto podtrzymać, a z których zrezygnować?
 • Jakie mamy możliwości, by poradzić sobie z redukcją negatywnych emocji, stanu pobudzenia czy natrętnych myśli?

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Co to jest wypalenie zawodowe?
Jest to stan, w którym człowiek przestaje czerpać satysfakcję ze swojej pracy, czuje się przemęczony, zniechęcony i bezradny. Towarzyszy mu negatywna postawa wobec pracy, ludzi i życia. Często pojawia się też frustracja, która jest wynikiem poświęcania się sprawie i braku oczekiwanej nagrody za to poświęcenie.

Jak może pomóc psycholog?

 • Rozpoznanie objawów wypalenia zawodowego (zniechęcenie, wyczerpanie fizyczne i emocjonalne, brak zaangażowania, obniżenie jakości pracy).
 • Rozpoznanie przyczyn stanu wypalenia zawodowego (osobiste, interpersonalne, organizacyjne).
 • Wskazanie sposobu na polepszenie sytuacji (uruchomienie korzystnej zmiany).

Człowiek w sytuacjach problemowych

Czym są sytuacje problemowe?
O problemach możemy mówić właściwie na każdej płaszczyźnie naszego życia. Często nazywa się je przeszkodami, ponieważ stoją na drodze do osiągania celów. Sytuacje problemowe dotyczą konkretnych momentów, w których człowiek znajduje się również w środowisku pracy. To tam spotykamy się z ludźmi z różnych środowisk o różnych poglądach i wartościach. Już sam obszar kontaktów interpersonalnych może być źródłem wielu problemów. W pracy także stajemy często przed nietypowymi sytuacjami, które zagrażają wykonaniu naszej pracy we właściwy sposób. Dlatego tak ważne jest, by potrafić w konstruktywny sposób je rozwiązywać.

Sytuacje problemowe: wyzwanie, czy zagrożenie?
Dzięki współpracy z psychologiem możesz nauczyć się postrzegać problemy jako szanse na rozwój. Za każdym razem, gdy musimy zmierzyć się z trudnościami, uczymy się czegoś nowego, stajemy się bardziej kreatywni i doświadczeni. Postrzeganie sytuacji problemowej jako szansy jest kluczowe dla rozwoju każdej jednostki, zarówno w sferze zawodowej, jak i prywatnej.

Psychoedukacja

Psychoedukacja to forma pomocy psychologicznej, która pozwala na:

 • lepsze rozumienie związku między psychiką, ciałem i zachowaniem człowieka,
 • odkrywanie i zwiększanie samoświadomości,
 • rozpoznanie własnych emocji i ich związku z myśleniem i zachowaniem,
 • przewidywanie własnych reakcji i dostrzeganie ich wpływu na nasze relacje z innymi ludźmi,
 • poznanie nowych, akceptowanych społecznie sposobów wyrażania własnych myśli i uczuć,
 • dostrzeganie i rozumienie uczuć innych osób.