Życie osobiste

Trudności osobiste (np. samoocena, nieśmiałość, emocje)

Trudności osobiste mogą istnieć w różnych dziedzinach życia, przyjmują różne formy i przenikają codzienność. Często ograniczają rozwój człowieka, nie pozwalają na zaspokojenie różnych potrzeb, co z kolei prowadzi do kolejnych problemów. W konsekwencji pojawia się niezadowolenie a lęk, złość i smutek przeważają nad takimi emocjami jak radość czy duma. Taki obraz utrzymuje się, dopóki człowiek nie podejmie próby zmiany takiego stanu rzeczy. Pomocne jest spotkanie z psychologiem. W trakcie szczerej rozmowy można rozpoznać trudności, wskazać przyczyny i rozpocząć proces zmiany przy aktywnym udziale klienta.

Samoocena-poczucie własnej wartości

Poczucie własnej wartości to suma szczegółowych samoocen w obszarach życia takich jak: zdrowie, wygląd, kompetencje, rozwój osobisty, bliskizwiązek, relacje z rodziną, rozrywka, finanse, kariera.

Uogólniona postawa wobec samego siebie, która przyjmuje formę sądów i opinii wpływa na nastrój i podejmowane zachowania. Może być względnie stabilna w czasie i sytuacji lub chwiejna. To jak myślimy o sobie może trafnie odzwierciedlać nasze zdolności i ograniczenia lub zniekształcać obraz własnych możliwości (pomniejszać, powiększać).Czasem droga do samoakceptacji jest trudna jednak warto ją podjąć by poprawić komfort życia osobistego. Samoakceptacja sprzyja życiu w harmonii ze swoimi zaletami i słabościami a szacunek do siebie uczy asertywności. Warto pamiętać, że inni ludzie nie mogą dać nam poczucia własnej wartości jednak ich akceptacja, wsparcie, miłość mogą je wzmocnić.

Nieśmiałość

Widoczna w sposobie zachowania w relacji z innymi osobami. Zachowanie wynika ze sposobu myślenia na temat negatywnych konsekwencji (własne reakcje, reakcje innych) własnej aktywności w interakcji. Nieśmiałości towarzyszy uczucie skrępowania i lęk przed reakcją innych osób. W efekcie ogranicza nawiązywanie kontaktów z innymi ludźmi i często nie pozwala na doświadczenie przyjaźni skazując osobę nieśmiałą na samotność. Nieśmiałość blokuje także możliwość wyrażania własnych potrzeb czy prezentowania swoich opinii niekoniecznie zgodnych ze zdaniem innych osób.

Możliwość zmiany zachowania otwiera przed osobą odkrycie radości z doświadczania wielu sytuacji. W trakcie spotkań z psychologiem osoba nieśmiała zyskuje wgląd we własne cechy, uczy się identyfikować sytuacje budzące nieśmiałość, rozpoznawać fałszywe przekonania i zachowania, które im towarzyszą. Wiele blokowanych potrzeb zyskuje możliwość zaspokojenia dzięki czemu komfort życia znacznie się zwiększa.

Emocje

Są nieodłączną częścią życia psychicznego człowieka. Emocje posiadają m.in. takie cechy jak siłę, czas trwania i znak. Można je podzielić na proste (np. złość, lęk, smutek) i złożone (np. duma, zazdrość). Znak emocji odnosi się dookreślenia: pozytywne lub trudne. Uczucie spokoju, zachwytu, nadziei czy radości, radość to emocje pozytywne. Trudne emocje to: lęk, złość, nienawiść, smutek, czy też zazdrość. Emocje angażują reakcje całego organizmu. Dlatego można je odczuwać jako reakcje cielesne i stany psychiczne. Powstają w połączeniu z myślami i wyobrażeniami. Emocje pełnią role: informacyjną, motywującą i komunikacyjną. Pozwala to m.in człowiekowi przetrwać w środowisku, rozumieć oczekiwania innych i wyznaczać kierunek działania. Mogą być jednak przyczyną cierpienia, przeszkodą w pomyślnym funkcjonowaniu w sferze osobistej, społecznej i zawodowej. Dzieje się tak gdy pod ich wpływem podejmujemy zachowania, które w efekcie prowadzą do konfliktów lub znacznie ograniczają rozwój. Silny lęk czy złość są powodem cierpienia własnego lub innych osób.

Warto się zastanowić, dlaczego tak się dzieje i podjąć starania by je kontrolować, a tym samym wpływać na ich ekspresję. Nauka radzenia sobie z emocjami rozpoczyna się od ich nazwania, rozpoznania ich siły i okoliczności w jakiej się pojawiają. Kolejnym etapem jest nauka ich wyrażania w sposób akceptowany społecznie oraz uwalniania zgromadzonego napięcia w sposób, który nie krzywdzi innych osób