Badania dla kierowców

Osoby ubiegające się o zdobycie lub uaktualnienie uprawnień do prowadzenia pojazdów różnych kategorii mogą wykonać testy psychotechniczne w celu uzyskania orzeczenia lub stosownego zaświadczenia.

W skład takich badań wchodzą:

  • badania wstępne i okresowe dla kierowców wszystkich kategorii,
  • badania psychotechniczne dla operatorów maszyn i wózków widłowych.