Kontakty interpersonalne

Kontakty społeczne

Budowanie zdrowych relacji – umiejętności interpersonalne.

Trudności w relacjach z innymi osobami często są przyczyną wielu niepowodzeń w sferze prywatnej i zawodowej. Pomoc psychologa może usprawnić funkcjonowanie w relacjach z ludźmi i przez to znacząco podnieść komfort codziennego życia.

Jakie problemy pomoże rozwiązać psycholog?

 • brak asertywności w kontaktach zawodowych i towarzyskich,
 • lęk przed oceną,
 • nadmierna nieśmiałość,
 • poczucie wyalienowania, osamotnienia,

Kontakty partnerskie

Bliskie relacje partnerskie i małżeńskie są wyjątkowym obszarem życia, które budują dobrostan istnienia. Dzięki bliskim relacjom możemy budować wieź psychiczną, która pozwala lepiej rozumieć różne sytuacje i zjawiska w życiu społecznym. Związek dwóch osób pozwala odkryć i rozwijać uczucie miłości, szacunku i empatii. W pewnym uogólnieniu obszary związku to namiętność, bliskości i zaangażowanie, które zawierają pewne specyficzne reakcje i zachowania, a ich wpływ na związek odgrywa różną rolę w zależności od jego etapu. Bywa jednak i tak, że pod wpływem różnych sytuacji i czasu orientujemy się, że mamy odmienne rozumienie własnej roli i roli partnera w bliskiej relacji. To sprzyja pojawianiu się konfliktów. Nierozwiązywane trudności obniżają jakość związku. Trudne emocje zaczynają dominować nad tymi, które towarzyszyły nam na początku wspólnej drogi. Wątpliwości rozbudzają negatywne scenariusze na przyszłość. Czasem próby rozwiązania problemu są nieskuteczne z różnych przyczyn. Stanowi to siłę trudności, wobec której odczuwamy bezradność i zawiedzeni szukamy ulgi w rozstaniu.

 • trudności w kontaktach rodzinnych,
 • trudności w bliskich relacjach z partnerem/partnerką.

Niektóre trudności:

 • Kłopot z nazwaniem własnych potrzeb fizycznych i psychicznych.
 • Ukrywanie swoich odczuć i spostrzeżeń, brak prostych komunikatów o tym co myślimy i czujemy.
 • Kumulowanie pretensji i negatywnych emocji.
 • Fałszywe wyobrażenie, że partner/partnerka powinien/ powinna wiedzieć czego potrzebujemy.
 • Trudność w słuchaniu ze zrozumieniem.
 • Rozbieżność we wzorach komunikowania poprzez słowa i gesty.
 • Odmienne oczekiwania dotyczące roli w związku.
 • Konflikty wynikające z podziału obowiązków i praw do wypoczynku.
 • Sposoby spędzania czasu wolnego własnego i wspólnego.
 • Koncentracja uwagi na negatywnych cechach partnera i pomijanie dobrych cech.
 • Trudność w uznaniu, że problemy są przejściowe i są nieodłącznym elementem życia.
 • Postrzeganie trudności jako wyłącznej winy partnera/partnerki.
 • Kłopot w stosowaniu wzajemnych ustępstw wobec siebie.