Psychoterapia

Co to jest psychoterapia?

CBT CognitiveBehaviouralTherapy czyli Terapia Poznawczo-Behawioralna
W tym rodzaju terapii ważne są zasoby psychiczne człowieka. Poprawa samopoczucia osiągana jest w procesie współpracy, przy aktywnym udziale osoby zgłaszającej problem. Omawiając trudności i analizując ich naturę, można odkryć mechanizm zaburzający dobre funkcjonowanie człowieka. Dzięki temu możliwe jest zrozumienie związków między myślami, emocjami i zachowaniami i ich wpływ na jakość życia danej osoby. Poszukiwanie najbardziej korzystnego rozwiązania dla przedstawionego problemu, na podstawie indywidualnych możliwości i potrzeb osoby poddanej terapii, pozwala rozpoznać własny wewnętrzny kapitał. Psychoterapia i działania terapeutyczne skierowane są na teraźniejszość i przyszłość.

W jakiej sytuacji korzystać z psychoterapii?

Codzienne trudności spotykają każdego człowieka. Dotyczą różnych obszarów naszego życia. ¬Zdarza się, że są to pojedyncze sytuacje, ale często też związane z nimi problemy powracają. Trudności przebiegają według pewnego, dosyć charakterystycznego dla danej osoby, scenariusza. Schematy zachowania i emocji zapętlają się i przez to osoby z trudnościami nie znajdują optymalnego dla siebie rozwiązania. W myślach i uczuciach osoby borykającej się z problemem od dłuższego czasu zaczynają dominować lęk, smutek, rozdrażnienie i zniechęcenie. Taki stan ogranicza możliwość przeżywania radości i odczuwania satysfakcji z własnego życia.

Jak może pomóc psycholog?

Spotkanie z psychologiem jest sposobnością do opowiedzenia o trudnościach, podzielenia się odczuciami i przemyśleniami, związanymi z daną sytuacją. Jest to też szansa na odnalezienie optymalnego sposobu poradzenia sobie z trudnościami życia codziennego.
Terapia jest indywidualnym procesem dostosowanym do potrzeb pacjenta.

Dzięki spotkaniom z psychologiem możesz:

 • lepiej poznać siebie,
 • określić własne zasoby psychiczne w obszarze osobistym, społecznym i zawodowym,
 • rozpoznać jakość funkcjonowania intelektualnego, poznawczego i psychomotorycznego,
 • odnaleźć rozwiązania dla trudności życia codziennego,
 • nauczyć się, jak radzić sobie ze stresem, znaleźć jego przyczyny i dowiedzieć się, jak zapanować nad dolegliwościami, które powoduje,
 • dowiedzieć się, jak przezwyciężać sytuacje kryzysowe,
 • nauczyć się, jak radzić sobie z trudnościami osobistymi (np. zdrada),
 • zyskać wiedzę, jak odnaleźć równowagę psychiczną podczas choroby,
 • nauczyć się funkcjonować po utracie bliskiej osoby

Z czym możesz sobie poradzić dzięki spotkaniom z psychologiem?

 • z niepokojem, lękiem i rozdrażnieniem,
 • nasilającymi się psychicznymi dolegliwościami zdrowotnymi,
 • trudnościami z zasypianiem,
 • nawracającymi przykrymi myślami,
 • uczuciem bezradności.