Kryzysy psychologiczne

Co to jest kryzys?

Kryzys to sytuacja, w której człowiek doświadcza zdarzenia, często nagłego, które przekracza jego możliwości zrozumienia i poradzenia sobie z zaistniałym stanem. Dotychczasowe doświadczenia, zdobyte umiejętności i wykorzystywane sposoby radzenia okazują się niewystarczające.

Jak objawia się kryzys?

Ten przejściowy, trudny moment w życiu człowieka, próbującego przezwyciężyć dramatyczną sytuację, może powodować:

 • poczucie bezradności,
 • poczucie osamotnienia,
 • ogólne zniechęcenie,
 • pogorszenie samopoczucia fizycznego,
 • kłopoty ze snem,
 • trudności związane z koncentracją, pamięcią.

Jakie są rodzaje kryzysów?

 • rozwojowy ( np. narodziny dziecka, przejście na emeryturę),
 • egzystencjalny (np. podsumowanie osiągnięć, rewizja systemów wartości),
 • środowiskowy (np. katastrofy biologiczne, gospodarcze, naturalne),
 • sytuacyjny spowodowany zdarzeniami losowymi w życiu człowieka (np. napaść seksualna, strata, sytuacje zagrożenia życia).

Interwencja

Od psychologa możemy otrzymać wsparcie !

Ważną rolę w pokonaniu takiego stanu pełni wsparcie pochodzące z zewnątrz, może być ono otrzymane od specjalistów lub od bliskich osób.

Profesjonalna pomoc, płynąca od psychologa pozwala osobie będącej w stanie kryzysu:

 • uzyskać nowe informacje,
 • wykorzystać własne cechy i zdolności do pokonania tego stanu,
 • złagodzić i w końcu usunąć przykre doznania emocjonalne takie jak lęk.

Przepracowany kryzys jest szansą na:

 • rozpoznanie przez człowieka nowych, drzemiących w nim możliwości,
 • odmienne podejście do siebie i otaczających ludzi,
 • przewartościowanie dotychczasowych priorytetów,
 • inne, świeże spojrzenie na zdarzenia,
 • odkrycie i pozyskanie nowych umiejętności (np. kreatywności)

Poprawa

Po przebytym kryzysie nastąpi nadanie zdarzeniom nowego sensu, co będzie tworzyć lepszą jakość życia. Osoba po pozytywnym zakończeniu kryzysu staje się umocniona, wzbogacona w doświadczenia, jest także wspaniałym źródłem wsparcia dla innych ludzi.