Badania dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń

Osoby, które korzystająz zakresu tych badań to osoby posługujące się bronią lub starające się o pozwolenie na jej posiadanie. Do grona zainteresowanych tym rodzajem badań należą również: osoby zatrudnione przy obrocie, wytwarzaniu broni, materiałów wybuchowych lub technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, osoby które nabywają lub przechowują materiały wybuchowe.

Pozostałe grupy zawodowe podlegające tym badaniom to:

  • Detektywi
  • Inspektorzy transportu drogowego
  • Strażnicy miejscy i gminni
  • Strażnicy straży marszałkowskiej
  • Komornicy, kuratorzy i sędziowie, prokuratorzy, syndycy
  • Pracownicy ochrony

Informacje dotyczące wykonania badań można uzyskać  korzystając z poniższych adresów:

NZOZ MEDYCYNA PRACY ZDROWIE S.C.
61-131 Poznań, ul. Katowicka 81A/B
tel. 61 887 40 50, 728 570 101

CENTRUM MEDYCZNE LUX MED
PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH
60-829 Poznań, ul. Roosevelta 18
tel. 61 845 11 11, 728 570 101

CELIDOX OSK PRAWKO
Pracownia Psychologiczna
61-897 Poznań ul. Składowa 11
tel.501-598-423, 501-835-374